• Norsk kartografi i et maktperspektiv, med hovedvekt på perioden 1750-1875 

   Lien, Anne Christine (Master thesis, 2017-06-17)
   Kart blir ofte oppfattet som en objektiv gjengivelse av virkeligheten, men det kan ligge en rekke forskjellige motiver bak kartets tilblivelse. Kart får derfor en annen betydning når vi vet hvorfor, hvordan og av hvem det ...
  • Svartelistearter i Bergen - En trussel for det biologiske mangfoldet? 

   Kvalnes, Katrine Lutro (Master thesis, 2015-11-17)
   The subject of this Masters thesis is alien species; a topic of increasing debate within the field of biogeography in recent years. Alien species are species that, aided by human activity, are able to spread beyond the ...
  • Utilsiktet spredning av fremmede arter ved massehåndtering i Bergen 

   Ellefsen, Veronica (Master thesis, 2019-05-15)
   Spredning av fremmede arter er et økende problem i dagens globaliserte samfunn. En relativt ny problemstilling er fokuset på utilsiktet spredning av fremmede arter ved massehåndtering. Bergen kommune ønsker å bekjempe og ...