• Bunching i den norske bostøtteordningen 

      Arciniegas Roa, Ricardo (Master thesis, 2019-06-22)
      Denne masteroppgaven undersøker om den norske bostøtteordningen kan sies å påvirke arbeidstilbudet til de som mottar støtten. For å kunne si noe om dette overordnede temaet undersøker jeg en mer spesifikk problemstilling, ...