• Sosial ulikhet i bruk av helsetjenester 

      David-Andersen, Ania Sofie Reiret (Master thesis, 2020-12-18)
      Formålet med denne oppgaven har vært å undersøke om befolkningens bruk av helsetjenester står i samsvar med fordelingen av helse. Tidligere forskning har vist at personer med lav sosioøkonomisk status gjennomgående har ...