• Rasjonell spekulasjon i eksperimentelle aksjemarked 

      Erevik, Tobias (Master thesis, 2010-09-01)
      Denne oppgaven hadde som formål å undersøke tilstedeværelsen av rasjonell spekulasjon i eksperimentelle aksjemarkeder. For å se på tilstedeværelsen av rasjonell spekulasjon, gjennomføres to eksperimentelle aksjemarkeder ...