• Tidligpensjonering som familiebeslutning 

      Gjerde, Øystein Kjos (Master thesis, 2007)
      Denne oppgaven ser på hvilke individuelle og bedriftsspesifikke variabler som er med å påvirke tidligpensjoneringsbeslutningen og hvor sterke disse effektene er. Det vil også bli lagt særlig vekt på hvilken rolle familien ...