• Svovel i stratosfæren som klimatiltak - En økonomisk analyse 

      Gramstad, Kjetil (Master thesis, 2009-06-02)
      Relativt nylig har svovel vært foreslått sprøytet ut i stratosfæren for å redusere strålingen fra solen og for dermed å redusere den globale gjennomsnittstemperaturen. Sprøyting av svovel i stratosfæren faller inn under ...