• Innvandra og innfødde nordmenn sin intergenerasjonelle mobilitet 

      Helset, Peder Grimstad (Master thesis, 2019-06-26)
      Motivert av spørsmålet om korleis det går med den norske innvandrarpopulasjonen, søker oppgåva å utforske forskjellane mellom innvandrarar og innføddes intergenerasjonelle inntektsmobilitet. For å svare på dette, estimerast ...