• Arbeidsinnvandring og sykefravær. Virkningen av EU-utvidelsen i 2004 

      Jordbakke, Guri Natalie (Master thesis, 2015-05-31)
      Norge opplevde fra 2004 en betydelig reduksjon i det totale sykefraværet, en reduksjon som ofte er sett i sammenheng med reformen om en styrket portvaktrolle i 2004. Men på samme tidspunkt skjer det også en endring som ...