• Rusreformen - noen grunnlagsdata om organisering og finansiering 

   Alver, Øyvind; Bretteville-Jensen, Anne Line; Kaarbøe, Oddvar Martin (SIRUS rapport; 2/2004, Research report, 2004)
   Hovedvekten i rapporten er lagt på å undersøke hvordan behandlingen for rusmiddelmisbrukere er organisert og finansiert etter at de regionale helseforetakene (RHF) overtok det tidligere fylkeskommunale ansvaret for ...
  • Social capital and cigarette smoking: New empirics featuring the Norwegian HUNT data 

   Islam, M. Kamrul; Folland, Shermann Thomas; Kaarbøe, Oddvar Martin (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   Using a rich Norwegian longitudinal data set, this study explores the effects of different social capital variables on the probability of cigarette smoking. There are four social capital variables available in two waves ...