• Mikrokreditt- hvem får lån og hvorfor? 

      Lunde, Andreas (Master thesis, 2008)
      Oppgavens problemstilling er: hvem får mikrokreditt og hvorfor? Gjennom at personer har forskjellige karakteristikker diskuterer vi teori og analyserer datasett fra to regioner i Bangladesh for å kunne trekke konklusjoner ...