• Kostnader av sykemelding for enkeltindividet 

      Lyngroth, Cedrik Andersen (Master thesis, 2018-12-19)
      Formålet med denne oppgaven er å undersøke kostnaden ved å være sykemeldt for enkeltindividet. Det høye sykefraværet i Norge blir som regel forbundet med store kostnader for samfunnet på kort sikt på grunn av sykelønn, ...