• Humankapital og grunnskolen 

      Mandujano, Jon Amador Vårvik (Master thesis, 2018-06-23)
      Denne oppgaven har som mål å se nærmere på utviklingen av humankapital fra grunnskolen i perioden 1739-1935. Dette har blitt gjort ved å estimere denne kapitalbeholdningens verdi ved å bruke den retrospektive kostnadsmetoden ...