• Bankers rolle i en økonomi og behovet for offentlige inngrep 

      Molland, Endre Brodahl (Master thesis, 2010-06-01)
      I denne oppgaven prøver jeg først å vise bankers rolle som et finansielt mellomledd i en økonomi og argumentere for eksistensgrunnlaget. Jeg forklarer hvordan asymmetrisk informasjon skaper markedssvikter som rettferdiggjør ...