• Eksportbedrifter og lønn 

      Netteland, Håvard (Master thesis, 2012-06-14)
      Det sentrale spørsmålet i denne oppgaven er om det, for like arbeidere, er en lønnspremie knyttet til eksportvirksomhet, og hva som eventuelt kan forklare en slik sammenheng. Denne problemstillingen tar utgangspunkt i funn ...