• Kjønnsforskjeller i sosial ulikhet i helse? 

      Nodeland, Kenneth (Master thesis, 2012-06-14)
      Formålet med denne oppgaven er å måle sosial ulikhet i helse blant menn og kvinner i Norge. Som mål på sosioøkonomisk status bruker jeg inntekt (husholdningens ekvivalentinntekt), og helse måles via fire helsemål: ...