• Analyse av offentlege inngrep i venturekapitalmarknaden 

      Nokken, Caroline Herland (Master thesis, 2021-06-15)
      Offentlege inngrep for å styrke venturekapitalmarknaden er tiltak som er forsøkt i mange land, med ulike strategiar. Desse forsøka har hatt varierande utfall kor nokon lukkast, medan andre har berre blitt ein utgiftspost ...