• Seleksjonsproblematikk ved levealdersjustering av alderspensjonar 

      Pedersen, Ingvild (Master thesis, 2009-05-18)
      I denne oppgåva blir seleksjonsproblematikk i samband med innføring av levealdersjustering av pensjonsrettar i det offentlege pensjonssystemet studert. Seleksjonsproblematikken går ut på at individ kan påverke eigen ...