• Lotterier eller direkte betaling: Hva får folk til å sykle mer? 

      Rainuzzo, Henrik Langsether (Master thesis, 2018-06-14)
      I 1979 presenterte Kahneman og Tversky prospektteorien. Denne teorien er en utfordrer til standard økonomisk nytteteori, forventet nytteteori. Prospektteori baserer seg på eksperimentelle funn, og et av disse funnene var ...