• Kartellbekjempelse i skandinaviske land ved bruk av lempning 

      Ramsdal, Maria (Master thesis, 2011-11-30)
      "Ulovlig samarbeid er blant de alvorligste former for økonomisk kriminalitet, og har enorme samfunnsmessige konsekvenser. Forebygging og avdekking av karteller er derforet høyt prioritert område for Konkurransetilsynet".Ingunn ...