• Can Female Doctors Cure the Gender STEMM Gap? Evidence From Exogenously-Assigned General Practitioners 

   Riise, Julie; Willage, Barton; Willen, Alexander L.P. (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   We use exogenously-assigned general practitioners to study the effects of female role models on educational outcomes of girls. Girls who are exposed to female GPs are more likely to sort into male-dominated education ...
  • Pasientvelferd eller kostnadshensyn: fastlegenes dilemma 

   Carlsen, Benedicte; Riise, Julie (Peer reviewed; Journal article, 2013-09)
   Det er en jevnt økende etterspørsel etter helsetjenester i Norge; folk blir eldre, nye livsstilsrelaterte plager utvikles og stadig nye lidelser kan behandles. Det økte trykket gjør rasjonering og prioritering i helsevesenet ...