• Konkurranseanalyser i oppstrømsmarkeder 

      Ulsaker, Simen Aardal (Master thesis, 2012-05-31)
      De fleste produsenter selger ikke sine produkter direkte til sluttbrukerne, men via ett eller flere videreformidlende ledd. En stor del av konkurransemyndigheters virke er å vurdere de konkurransemessige konsekvensene av ...