• Privat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenester 

      Urkegjerde, Ingeborg (Master thesis, 2010-05-31)
      Formålet med denne oppgaven er å undersøke om det eksisterer en sammenheng mellom privat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenester i Norge. Nærmere 200 000 nordmenn har i dag en slik privat helseforsikring, som sikrer ...