• Behandlingsforsikring og etterspørsel etter helsetjenester 

      Veberg, Jens Thomas (Master thesis, 2009-10-22)
      Denne masteroppgaven innledes med å presentere den norske helsetjenesten, dens organisering og hvilke rettigheter pasienter har i tilknytning til bruk av helsetjenesten. Videre gjøres det rede for det private markedet for ...