• En empirisk studie av utenforskap blant unge i Norge 

      Vestfossen, Aksel Kvamme (Master thesis, 2015-09-01)
      Unge som faller utenfor samfunnet, i form av at de ikke er i arbeid, i utdanning eller er på opplæring (NEET; engelsk forkortelse for Neither in Employment, Education or Training) er et samfunnsproblem. Tidligere forskning ...