• Hvem emigrerer fra Norge? 

      Vigsø, Kristian Bjørndal (Master thesis, 2021-06-15)
      Norge har vært karakterisert ved en sammenpresset lønnsfordeling som impliserer at avkastningen av utdanning og annen kompetanse er relativt lav i Norge. Det betyr at det i hovedsak er individer med høyt kompetansenivå som ...