• Besøksforbud etter straffeprosessloven § 222 a 

      Porsmo, Inga (Master thesis, 2007-12-14)
      Etter strprl. § 222 a kan politiet beslutte at det skal nedlegges forbud mot å oppsøke m.v. andre personer pga. fare for fremtidige krenkelser. Besøksforbud er et prevetivt hastetiltak.