• Den digitale dommer - Om endring av arbeidsprosesser i domstolene 

   Krokan, Arne; Aarli, Ragna (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Artikkelen utforsker status, muligheter og utfordringer knyttet til digital transformasjon av arbeidsprosesser i domstolene. Det blir pekt på at digitalisering først og fremst dreier seg om å finne løsninger for samspill ...
  • ESA som tilsynsmyndigheit av finansielle teneste i den indre marknad 

   Barlund, Ingrid Margrethe Halvorsen (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   For norsk finansnæring er tilgang til EUs indre marknad for finansielle teneste heilt avgjerande. Dette føreset at EFTA-statane finn ei rettsleg haldbar og berekraftig tilknytingsform til EUs finanstilsyn. I 2016 vart ...
  • Rett til å betale kontant? 

   Marthinussen, Hans Fredrik (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Det synes å være en relativt utbredt holdning i norsk offentlighet at sentralbankloven § 14 eller finansavtaleloven § 38 (3) gir nordmenn rett til å handle varer og tjenester mot kontant betaling. Artikkelen inneholder en ...
  • Vitterlige kjensgjerninger som bevis i sivile saker 

   Falbach, Matias (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Artikkelen analyserer hvilke krav en opplysning må innfri for å være en «vitterlig kjensgjerning» i henhold til tvl. § 21-2 (3) 1. punktum. En vitterlig kjensgjerning innfrir tre krav. For det første må opplysningen ha ...