• Objektive begrunnelser ved misbruk av dominerende stilling i markedet 

      Idarsson, Elvar Tobias (Master thesis, 2022-12-12)
      Dominerende aktører har lov til å konkurrere hardt – men ikke for hardt! I denne oppgaven har jeg analysert grenseskillet mellom lovlig og rettsstridig adferd for dominerende foretak, med fokus på hvilke objektive begrunnelser ...