• Innhenting av helseopplysninger om arbeidssøkere 

      Olsen, Astrid Jahr (Master thesis, 2019-07-09)
      Oppgaven omhandler arbeidsgivers adgang til å innhente helseopplysninger om arbeidssøkere i ansettelsesprosessen. Det er særlig aml. § 9-3 og avveiningen av arbeidsgivers og arbeidssøkers interesser etter denne bestemmelsen ...