• Bridge over troubled water – om broreparasjoner med retrograd fremstilte rotstifter 

      Strand, Gunhild Vesterhus; Nesse, Harald; Reisegg, Kjetil; Isdahl, Maiken Hellem; Kvalheim, Siri Flagestad (Journal article; Peer reviewed, 2022)
      I denne kasuistikken beskrives en metode for å løse et klinisk problem som ofte oppstår blant eldre, munntørre pasienter med protetiske konstruksjoner. Bruk av retrograd fremstilt rotstift kan hos enkelte være en effektiv ...