• Kartlegging av biopsibruk ved en universitetsklinikk i Bergen 

      Irlinas, Markas; Hassas, Mona (Master thesis, 2011-01-26)
      Denne studien kartlegger og vurderer diagnostikken ved hjelp av bløtvevsbiopsi på Klinikk for Oral Kirurgi og Oral Medisin ved Universitetet i Bergen. Dette ble gjort ved en systematisk gjennomgang av 101 journaler til ...