• Gjennomgang av indikasjoner for estetisk rekonstruksjon med kompositt 

      Evensen, Marianne; Rødland, Jenny Endeberg (Master thesis, 2024-01-29)
      I denne prosjektoppgaven har vi sett nærmere på teknikker og metoder for å lage anatomiske korrekte, funksjonelle og estetiske komposittfyllinger. Vi har undersøkt kasusrapporter som ligger tilgengelig med link fra PubMed. ...