• Helkeramiske kroner - Aktuelle materialtyper og kriterier for materialvalg 

      Thorvaldsen, Silje Gjølme; Stølen, Karoline (Master thesis, 2012-01-25)
      Bakgrunn: Odontologiske restaureringer har i de siste tiårene fått et økt fokus på estetikk. Dette har fremskyndet utviklingen av helkeramiske kroner og ulike dentale keramiske materialer. Det finnes en rekke ulike produkter ...