• Laserbehandling av infeksjoner ved dentale implantater 

      Alstad, Miriam Elisabeth; Angelsen, Stine Victoria (Master thesis, 2009-04-27)
      En gjennomgang av litteraturen indikerer at peri- implantatrelaterte sykdommer oppstår svært ofte etter implantatforankret protetikk. Det er derfor viktig at det utarbeides forslag til behandlingsprotokoller og utprøves ...