• Tannhelsepersonell utsettes for risiko forbundet med materialbruk 

      Jamil, Atiqa; Pham, Maria Thuy van (Master thesis, 2021-03-01)
      Bakgrunn. Tannhelsepersonell utsettes daglig for ulike typer eksponeringer, som kan påvirke helsen negativt. Derfor er det viktig å opprettholde gode arbeidsrutiner og ha kunnskap om materialene en bruker, slik at en kan ...