• Profylaktisk fjerning av visdomstenner: Fortsatt et smart trekk? 

      Resen-Fellie, Lars Mikkel; Ryen, Johannes Halfdan (Master thesis, 2020-02-20)
      Moderne odontologi blir praktisert med et fokus på profylakse. Fjerning av asymptomatiske visdomstenner gjøres profylaktisk for å skåne pasienten for tilstander som potensielt kan være alvorlige. Det finnes lite forskning ...