• Etterlattes opplevelser av medienes rapportering etter Utøya-terroren 

      Dyregrov, Kari; Kristensen, Pål; Dyregrov, Atle (Peer reviewed; Journal article, 2016)
      Nære etterlatte etter Utøya-terroren opplever både negative og positive sider ved mediedekningen. De opplever at medias intense og kontinuerlige rapporteringer trigger smertefulle tanker og følelser rundt hendelsen, invaderer ...