Now showing items 21-40 of 42

  • Hvordan nye metoder gir oss ny viten – bruk av in situ kosmogene nuklider i geofag 

   Linge, Henriette; Evje, Lars (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;27, Chapter, 2022-12)
   Innen mange fagfelt er det essensielt å kunne estimere tidspunkt for, og varighet og hyppighet av hendelser. For å kunne rekonstruere hendelsesforløp i fortiden er det grunnleggende å kunne organisere hendelser i riktig ...
  • I Olov Hedbergs fotspor: Plantenes evolusjon i det afrikanske høyfjellet 

   Gehrke, Berit; Brochmann, Christian; Kandziora, Martha; Popp, Magnus; Gizaw, Abel; Pirie, Michael D. (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;28, Chapter, 2023-12)
   Floraen i det tropiske afrikanske høyfjellet er spektakulær og rik på endemiske (stedegne) arter, og ikke minst er forekomstene av plantearter ekstremt fragmentert på grunn av lange avstander mellom de enkelte fjellene ...
  • In search of Cape Ericas: - research visit to South Africa, October 2022 

   Pirie, Michael D.; Eriksson, Torsten; Kandziora, Martha; Nürk, Nicolai (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;28, Chapter, 2023-12)
   Visitors to the Arboretum’s heather garden will already be familiar with hardy heathers : the winter-flowering heather, Erica carnea, is particularly striking, producing carpets of flowers as early as February. At the other ...
  • Jacob Neumanns metoder 

   Hatlebakk, Peter Sebastian (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;27, Chapter, 2022-12)
   Jacob Neumanns metoder gir innblikk i en brytningstid – da den moderne kulturhistorieforskningen holdt på å vokse frem fra antikvarenes metoder.
  • Jørgen Brunchorst (1862-1917) - mannen som anla Muséhagen 

   Jørgensen, Per Magnus (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;28, Chapter, 2023-12)
   I år da man markerer Muséhagens 125 års jubileum, kan det passe å se litt nærmere på mannen som bygde hagen, og som likeledes kom til å få stor betydning for museets utvikling. Han var den planteinteresserte bergensgutten ...
  • Kopien av Urnesportalen - meir original enn originalen 

   Aslaksen, Knut Olav (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;26, Chapter, 2021-12)
   Pakka ned i transportkassar laga av materiale frå Paal Kahrs sitt trelastutsal på Sydnes, ligg han som ei sikring av den kulturelle verdsarven og som ein reiseklar ambassadør for norsk vikingtids- og mellomalderkunst i ...
  • Kvalane under taket 

   Aslaksen, Knut Olav (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;24, Chapter, 2019-12)
   I over hundre og femti år har det hengt skjelett av kvalar under taket på  Naturhistorisk museum i Bergen. Har du nokon gong tenkt over kvifor? Kva fekk ein til å byggja eit hus som kunne romma titals av verdas største ...
  • Leddsnegl i Norge 

   Mikkelsen, Nina Therese (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;27, Chapter, 2022-12)
   Leddsnegl (Polyplacophora) er en gruppe marine bløtdyr som lever på alle typer hard bunn. De finnes fra fjæresonen ned til de største havdypene, og flere arter er vanlige å finne på steiner og svaberg på grunt vann. Leddsnegl ...
  • Mange fluer i én smekk – DNA-meta-stekkoding identifiserer mange organismer samtidig 

   Willassen, Endre (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;27, Chapter, 2022-12)
   En kolossal utvikling av bio- og informasjonsteknologi med såkalt «High Throughput Sequencing» er i ferd med å sette tydelige spor i forskningen på biologisk mangfold. Mulighetene for å identifisere organismer med DNA-sekvenser ...
  • Med detektoristene ute i felten - Slik samarbeider vi i Bergen 

   Wessman, Anna (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;28, Chapter, 2023-12)
   Pip, piip, piiiiip ... Det er lyden du hører når du går med metalldetektor på dyrket mark. Det dempete signalet som indikerer rustent jern, blir av og til avbrutt av en skarp lyd som indikerer noe annet. Aluminiumsfolie? ...
  • Med mennesketenner i setet - kubbestolens arkeologi 

   Årrestad, Kari Klæbo (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;27, Chapter, 2022-12)
   Den blir i dag sett på som litt grotesk, kubbestolen i bygdeutstillingen på «Historisk Museum». Hva er det som gjør at skoleungdom gjerne utbryter «Æsj!» og trekker seg unna når de ser stolen, mens eldre nikker gjenkjennende ...
  • Om Leiv Eiriksson, norrøn mytologi, vitenskap og våre samlinger fra "Amerikas Oldtid" 

   Rio, Knut (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;28, Chapter, 2023-12)
   Sist vinter oppstod det en interessant diskusjon rundt det kjente maleriet til Christian Krogh, «Leiv Eiriksson oppdager Amerika». Det nasjonalromantiske maleriet kom i søkelyset til det nye nasjonalmuseet i hovedstaden, ...
  • A rare fragment of medieval jewellery 

   Krueger, Ingeborg (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;26, Chapter, 2021-12)
   Rings of glass - mostly finger-rings - were in fashion throughout much of Europe between the 10th and 14th centuries. They have been found across a large area stretching from Russia to England, from the Alps to Sweden. ...
  • Reisa som skapte eit museum - Christie si utenlandsreise i 1823 

   Aslaksen, Knut Olav (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;28, Chapter, 2023-12)
   St. Hanskvelden for 200 år sidan, 24. juni 1823, legg ei skute frå kai i Bergen. Om bord står ein snautt 45 år gamal mann og ser mot land. På alle nes og knausar brenn det bål som om heile byen helsar den reisande som no ...
  • Sjøormen - fakta og fiksjon 

   Jensen, Helge (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;28, Chapter, 2023-12)
   Fra 1830- til litt ut på 1900-tallet gjorde Bergens Museum mange forsøk på å få sjøormens eksistens vitenskapelig bekreftet eller avkreftet.
  • Steinalder på Hjartøy i Øygarden – resultater fra Universitetets arkeologiske feltkurs 2020-2022 

   Bergsvik, Knut Andreas; Lundstrøm, Victor (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;27, Chapter, 2022-12)
   Siden 2020 har Universitetsmuseet og Institutt for arkeologi, historie, kulturvitenskap og religion (AHKR) samarbeidet om et feltkurs i arkeologi for masterstudenter ved Universitetet i Bergen. Kurset foregår på Hjartøy i ...
  • Stortingspresidenten som ble naturforsker 

   Jensen, Helge (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;27, Chapter, 2022-12)
   Wilhelm F.K. Christie er, som grunnlegger av Bergens Museum, av mange autoriteter blitt karakterisert som en ivrig samler, men ingen forsker. Denne artikkelen søker å justere denne karakteristikken og vise deler av Christies ...
  • "Tulla på stigen" - om Dorothea Platou Fischer og ein nekrolog som aldri vart skriven 

   Hommedal, Alf Tore (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;26, Chapter, 2021-12)
   Avisa New York Times bestemte seg i 2018 for å byrja å skriva nekrologane som aldri vart skrivne. Etter avisas meining hadde status, hudfarge eller kjønn for mange stengt døra til historiebøkene og den anerkjenninga som ...
  • Universitetsmuseet og ikonkunsten 

   Von Achen, Henrik (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;28, Chapter, 2023-12)
   Ikoner var aldri noe Bergens Museum satset på å samle inn. Som del av nasjonsbyggingen var man i hovedsak interessert i norsk kulturarv, og orienteringen gikk derfor naturlig nok mot den vestlige tradisjon, også innen ...
  • Verdshistoria i tekstilmagasinet 

   Aslaksen, Knut Olav (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   I tekstilmagasinet til Universitetsmuseet ligg det ein vakker tekstil, eit tøystykke utsydd i blått, rødt, grønt og kvitt mønster. Det er 119 cm langt og 44 cm breitt. Kvifor ligg det der, kor kjem det frå og kva forteljing ...