Recent Submissions

 • Den rastløse konservatoren - Fridtjof Nansen og Bergens Museum 

  Paasche, Marianne; Søndenå, Ola (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;26, Chapter, 2021-12)
  Fridtjof Nansens livslange forhold til Bergen og Bergens Museum var både komplisert og paradoksalt. I løpet av de formative årene fra 1882 til 1887 utviklet Nansen seg fra en 21-årig uerfaren 2. konservator til museets ...
 • Kopien av Urnesportalen - meir original enn originalen 

  Aslaksen, Knut Olav (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;26, Chapter, 2021-12)
  Pakka ned i transportkassar laga av materiale frå Paal Kahrs sitt trelastutsal på Sydnes, ligg han som ei sikring av den kulturelle verdsarven og som ein reiseklar ambassadør for norsk vikingtids- og mellomalderkunst i ...
 • Else Nitter - kvinnen bak samlingene 

  Enggrav, Tonje (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;26, Chapter, 2021)
  Bygdesamlingen ved Universitetsmuseet omfatter en stor samling av folkedrakter, husgeråd, redskaper og møbler fra vestlandske gårdsbruk. Rundt 1400 av disse er samlet inn av Else Nitter, et navn som dukker opp regelmessig ...
 • Eggsamlinger, rovfugler og miljøgifter 

  Lislevand, Terje (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;26, Chapter, 2021-12)
  At hunner legger egg, er vanlig i mange dyregrupper, men fuglene er unike ved at de beskytter innholdet i egget med et hardt, kalkrikt skall. Dette skallet er fra naturens side særdeles variabelt mellom arter, både i ...
 • "Tulla på stigen" - om Dorothea Platou Fischer og ein nekrolog som aldri vart skriven 

  Hommedal, Alf Tore (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;26, Chapter, 2021-12)
  Avisa New York Times bestemte seg i 2018 for å byrja å skriva nekrologane som aldri vart skrivne. Etter avisas meining hadde status, hudfarge eller kjønn for mange stengt døra til historiebøkene og den anerkjenninga som ...
 • Gaming i romertid - makt og spill i eldre romertid 

  Ramstad, Morten (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
  I april 2020 undersøkte arkeologer ved Universitetsmuseet ei gravrøys fra eldre jernalder på Ytre Fosse i Alver. På forhånd var våre forventninger ikke de aller største, røysa var både unnselig og framstod som delvis skadet. ...
 • En liten komse - om tingenes skjebne i historiefortellinger 

  Årrestad, Kari Klæbo (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
  Unnselige dagligdagse gjenstander, ikke minst gjenstander fra barnekulturen, er underrepresentert i museenes samlinger. Et eksempel på en slik gjenstand er den lille lekekomsen som dukket opp hos en brukthandler i Sør-Sverige ...
 • En bergenser i Shanghai 

  Rio, Knut Mikjel (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
  I utstillingen i 4. etasje på Kulturhistorie har vi for tiden utstilt noen av våre mest spektakulære etnografiske gjenstander. Disse gjenstandene i montrene har vært vitner til spennende historiske hendelser og personlige ...
 • Fragmenter av historier - et bronsealderfunn fra Veum 

  Anfinset, Nils (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
  «At denne lille fjelddal dog er meget gammel bygd, sees også af det smukke fund (B. M. 3295) "fra en meget tidlig del af bronsealderen, som gjordes der i 1878.» Denne beskrivelsen finner vi om et funn fra eldre jernalder ...
 • En byhistorie i kleber 

  Aslaksen, Knut Olav; Jansen, Øystein James (Årbok for Uiversitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
  Naturhistorisk museum prydes av 62 løvehoder. Rehabiliteringen av bygningen avdekket, under sju lag med maling, at løvehodene på midtbygget fra 1865 var hogd i kleberstein, mens hodene på fløyene fra 1898 var støpt i betong. ...
 • Nansens og Armauer Hansens mikroskoper 

  Bock, Ortwin; Helle, Karen (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
  To av de mest betydningsfulle bidragene i histologiens historie kom fra Bergen i siste halvdel av det nittende århundre. Etter tre år som assistentlege ved Lungegaardens sykehus oppdaget nemlig Gerhard Henrik Armauer Hansen ...
 • Botanikken som vitenskap i Bergen 

  Jørgensen, Per Magnus (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
  I år (2020) markeres 950 års-jubiléet for grunnleggelsen av Bergen, byen som offisielt er «rhododendronens by». Det kan være passende å se på hvordan botanikken utviklet seg her i løpet av århundrene.
 • Uventede funn med konsekvenser - småskalajordbruk i yngre steinalder på Vestlandet 

  Bergsvik, Knut Andreas; Hjelle, Kari Loe (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
  Noen ganger dukker det opp uventede arkeologiske funn og naturobjekter. Det kan være gjenstander som er altfor gamle, ting fra et sted urimelig langt borte, eller pollen fra planter som ikke skal ha vokst der. Når dette ...
 • Jakta på dei døde frå Borgund 

  Nesset, Therese; Lorvik, Katharina; Hansen, Gitte (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
  Då arkeologane gjekk i jorda i Borgundgavlen utanfor Ålesund på 1950-talet, var det første gong vanlege mellomaldermenneske sin busetnad vart undersøkt arkeologisk i Noreg. I ruinane av den øydelagde småbyen Borgund fann ...
 • Relikvieskrinet fra Filefjell 

  Kroesen, Justin; Kuhn, Stephan (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
  Relikvieskrinet fra St. Tomas-kirken på Filefjell er en nokså liten gjenstand i kirkekunstsamlingen på Universitetsmuseet. Det er et av de best bevarte i sitt slag i Norden og tilsvarer lignende relikvieskrin i andre ...
 • Verdshistoria i tekstilmagasinet 

  Aslaksen, Knut Olav (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
  I tekstilmagasinet til Universitetsmuseet ligg det ein vakker tekstil, eit tøystykke utsydd i blått, rødt, grønt og kvitt mønster. Det er 119 cm langt og 44 cm breitt. Kvifor ligg det der, kor kjem det frå og kva forteljing ...
 • Et ikon i de levende samlingene 

  Eriksson, Torsten; Smedmark, Jenny; Salvesen, Per Harald (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
  På Muséplassen, foran en av de mest kjente bygningene i Bergen, «Bergen Museum», nå Universitetsmuseet i Bergen, Naturhistorie, står et bemerkelsesverdig tre. Det ble plantet høsten 1998 i forbindelse med Muséhagens ...
 • Apen fra Domkirkegaten 

  Hansen, Gitte; Hommedal, Alf Tore; Jansen, Øystein James; Dunlop, Rory; Underhaug, Per Chritian (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
  En 700 år gammel ape i kleberstein ble funnet under arkeologisk utgravning i Domkirkegaten i nærheten av Bergen domkirke for vel 30 år siden. Ny forskning viser at apen ble laget av samme type stein som den vi finner i ...
 • Appelløfs blekksprut 

  Willasen, Endre; Tandberg, Anne Helene (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
  Fysiske prøver med eksemplarer av navngitte arter er viktig for en felles vitenskapelig forståelse av hvordan en gitt art er forskjellig fra andre arter. Vitenskapelige samlinger dokumenterer publiserte observasjoner av ...
 • Et skipsforlis - og en gave til Bergens Museum 

  Nordby, Camilla (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
  De kulturhistoriske samlingene ved Universitetsmuseet er en nær endeløs kilde til ny kunnskap og viten om svunne tider. Som oftest gir gjenstandene oss mer overordnet kunnskap om ulike skikker, stilarter, handel og ...

View more