Recent Submissions

 • Wayang – Javanesisk dukketeater 

  Dornfest, Stine (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;26, Chapter, 2021-12)
  I den etnografske samlingen ved Universitetsmuseet i Bergen finnes det et assortiment av utskårne, bemalte og rikt dekorerte teaterdukker kalt wayang kulit og wayang golek. Wayang kulit-dukkene er intrikat skåret ut av ...
 • Espelandfunnet; gull og offer i eldre jernalder 

  Ramstad, Morten (Årbok for Uiversitetsmuseet i Bergen;26, Chapter, 2021-12)
  Et nytt arkeologisk funn vitner om at det for over 1500 år siden ble lagt ned gull på Espeland utenfor Bergen. De arkeologiske undersøkelsene av funnstedet gir et innblikk i årsaken bak nedleggelsen. Kan dette ha vært et ...
 • A rare fragment of medieval jewellery 

  Krueger, Ingeborg (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;26, Chapter, 2021-12)
  Rings of glass - mostly finger-rings - were in fashion throughout much of Europe between the 10th and 14th centuries. They have been found across a large area stretching from Russia to England, from the Alps to Sweden. ...
 • Hovemadonnaen – Skapt på 1200-talet. Gjenskapt på 2000-talet 

  Hommedal, Alf Tore (Årbok for Uiversitetsmuseet i Bergen;26, Chapter, 2021-12)
  Eit kjenneteikn ved gjenstandar i kulturhistoriske museum er at dei gjerne har gjennomgått ei forvandling frå å vera heile og komplette, slik dei opphavleg vart skapte, til å vera fragmentariske. Dei er i samlingane helst ...
 • Hunnsnegl med penis og hannfisk med egg 

  Gøksøyr, Anders (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;26, Chapter, 2021-12)
  I snart hundre år har vi mennesker spredd stoffer i naturen som kan forårsake hormonelt kaos i organismer og føre til forunderlige effekter som påtvunget kjønn og andre kjønnsforstyrrelser. Men effektene kom langsomt og ...
 • Den rastløse konservatoren - Fridtjof Nansen og Bergens Museum 

  Paasche, Marianne; Søndenå, Ola (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;26, Chapter, 2021-12)
  Fridtjof Nansens livslange forhold til Bergen og Bergens Museum var både komplisert og paradoksalt. I løpet av de formative årene fra 1882 til 1887 utviklet Nansen seg fra en 21-årig uerfaren 2. konservator til museets ...
 • Else Nitter - kvinnen bak samlingene 

  Enggrav, Tonje (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;26, Chapter, 2021)
  Bygdesamlingen ved Universitetsmuseet omfatter en stor samling av folkedrakter, husgeråd, redskaper og møbler fra vestlandske gårdsbruk. Rundt 1400 av disse er samlet inn av Else Nitter, et navn som dukker opp regelmessig ...
 • Eggsamlinger, rovfugler og miljøgifter 

  Lislevand, Terje (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;26, Chapter, 2021-12)
  At hunner legger egg, er vanlig i mange dyregrupper, men fuglene er unike ved at de beskytter innholdet i egget med et hardt, kalkrikt skall. Dette skallet er fra naturens side særdeles variabelt mellom arter, både i ...
 • "Tulla på stigen" - om Dorothea Platou Fischer og ein nekrolog som aldri vart skriven 

  Hommedal, Alf Tore (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;26, Chapter, 2021-12)
  Avisa New York Times bestemte seg i 2018 for å byrja å skriva nekrologane som aldri vart skrivne. Etter avisas meining hadde status, hudfarge eller kjønn for mange stengt døra til historiebøkene og den anerkjenninga som ...
 • Kopien av Urnesportalen - meir original enn originalen 

  Aslaksen, Knut Olav (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;26, Chapter, 2021-12)
  Pakka ned i transportkassar laga av materiale frå Paal Kahrs sitt trelastutsal på Sydnes, ligg han som ei sikring av den kulturelle verdsarven og som ein reiseklar ambassadør for norsk vikingtids- og mellomalderkunst i ...
 • Gaming i romertid - makt og spill i eldre romertid 

  Ramstad, Morten (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
  I april 2020 undersøkte arkeologer ved Universitetsmuseet ei gravrøys fra eldre jernalder på Ytre Fosse i Alver. På forhånd var våre forventninger ikke de aller største, røysa var både unnselig og framstod som delvis skadet. ...
 • En liten komse - om tingenes skjebne i historiefortellinger 

  Årrestad, Kari Klæbo (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
  Unnselige dagligdagse gjenstander, ikke minst gjenstander fra barnekulturen, er underrepresentert i museenes samlinger. Et eksempel på en slik gjenstand er den lille lekekomsen som dukket opp hos en brukthandler i Sør-Sverige ...
 • En bergenser i Shanghai 

  Rio, Knut Mikjel (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
  I utstillingen i 4. etasje på Kulturhistorie har vi for tiden utstilt noen av våre mest spektakulære etnografiske gjenstander. Disse gjenstandene i montrene har vært vitner til spennende historiske hendelser og personlige ...
 • Fragmenter av historier - et bronsealderfunn fra Veum 

  Anfinset, Nils (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
  «At denne lille fjelddal dog er meget gammel bygd, sees også af det smukke fund (B. M. 3295) "fra en meget tidlig del af bronsealderen, som gjordes der i 1878.» Denne beskrivelsen finner vi om et funn fra eldre jernalder ...
 • En byhistorie i kleber 

  Aslaksen, Knut Olav; Jansen, Øystein James (Årbok for Uiversitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
  Naturhistorisk museum prydes av 62 løvehoder. Rehabiliteringen av bygningen avdekket, under sju lag med maling, at løvehodene på midtbygget fra 1865 var hogd i kleberstein, mens hodene på fløyene fra 1898 var støpt i betong. ...
 • Nansens og Armauer Hansens mikroskoper 

  Bock, Ortwin; Helle, Karen (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
  To av de mest betydningsfulle bidragene i histologiens historie kom fra Bergen i siste halvdel av det nittende århundre. Etter tre år som assistentlege ved Lungegaardens sykehus oppdaget nemlig Gerhard Henrik Armauer Hansen ...
 • Botanikken som vitenskap i Bergen 

  Jørgensen, Per Magnus (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
  I år (2020) markeres 950 års-jubiléet for grunnleggelsen av Bergen, byen som offisielt er «rhododendronens by». Det kan være passende å se på hvordan botanikken utviklet seg her i løpet av århundrene.
 • Uventede funn med konsekvenser - småskalajordbruk i yngre steinalder på Vestlandet 

  Bergsvik, Knut Andreas; Hjelle, Kari Loe (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
  Noen ganger dukker det opp uventede arkeologiske funn og naturobjekter. Det kan være gjenstander som er altfor gamle, ting fra et sted urimelig langt borte, eller pollen fra planter som ikke skal ha vokst der. Når dette ...
 • Jakta på dei døde frå Borgund 

  Nesset, Therese; Lorvik, Katharina; Hansen, Gitte (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
  Då arkeologane gjekk i jorda i Borgundgavlen utanfor Ålesund på 1950-talet, var det første gong vanlege mellomaldermenneske sin busetnad vart undersøkt arkeologisk i Noreg. I ruinane av den øydelagde småbyen Borgund fann ...
 • Relikvieskrinet fra Filefjell 

  Kroesen, Justin; Kuhn, Stephan (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
  Relikvieskrinet fra St. Tomas-kirken på Filefjell er en nokså liten gjenstand i kirkekunstsamlingen på Universitetsmuseet. Det er et av de best bevarte i sitt slag i Norden og tilsvarer lignende relikvieskrin i andre ...

View more