Recent Submissions

 • En oppsummering av Hardbunnsfauna-prosjektet (2019-2022) 

  Kongshavn, Katrine; Bakken, Torkild; Kongsrud, Jon A.; Willassen, Endre (Årbok for Uiversitetsmuseet i Bergen;28, Chapter, 2023-12)
  Hvor godt kjenner vi havet? I Hardbunnsfauna spurte vi oss: hva finner vi like under overflaten? Ikke på tusenvis av meters dyp eller på andre utilgjengelige steder, men rett nedenfor brygga, i strandsonen, i tareskogen? ...
 • Sjøormen - fakta og fiksjon 

  Jensen, Helge (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;28, Chapter, 2023-12)
  Fra 1830- til litt ut på 1900-tallet gjorde Bergens Museum mange forsøk på å få sjøormens eksistens vitenskapelig bekreftet eller avkreftet.
 • The Bergen Minke Whale in Naples – The scientific relationship between Wilhelm Frimann Koren Christie and the Italian natural scientist Stefano delle Chiaje 

  Torino, Marielva (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;27, Chapter, 2022-12)
  In the Grand Hall of the Zoological Museum of Naples, a skeleton of a minke whale – a Balaenoptera rostrata – is exhibited. It is only recently that the history of this whale has been reconstructed. This was the result of ...
 • In search of Cape Ericas: - research visit to South Africa, October 2022 

  Pirie, Michael D.; Eriksson, Torsten; Kandziora, Martha; Nürk, Nicolai (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;28, Chapter, 2023-12)
  Visitors to the Arboretum’s heather garden will already be familiar with hardy heathers : the winter-flowering heather, Erica carnea, is particularly striking, producing carpets of flowers as early as February. At the other ...
 • Bergens Ligbrændingsforening og Bergens Museum 

  Myklebust, Marie Moe (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;28, Chapter, 2023-12)
  Fram til Muséplass 3 stengte for rehabilitering i 2013, var bysta av Daniel Cornelius Danielssen det første ein såg då ein kom inn dørene på museet. Denne bysta avbilda ikkje berre mannen som hadde vore direktør og preses ...
 • Alternatives to death - An illustrators thoughts on the ethics of the zoological display 

  Skårdal, Kristin (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;28, Chapter, 2023-12)
  Everything that has ever lived will at one point die, but what happens after we die is not the same for everyone. Some death holds more emotional value than other, and this is something that becomes especially obvious ...
 • Med detektoristene ute i felten - Slik samarbeider vi i Bergen 

  Wessman, Anna (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;28, Chapter, 2023-12)
  Pip, piip, piiiiip ... Det er lyden du hører når du går med metalldetektor på dyrket mark. Det dempete signalet som indikerer rustent jern, blir av og til avbrutt av en skarp lyd som indikerer noe annet. Aluminiumsfolie? ...
 • En smak av pepper - første funn av guineapepper (Aframomum melegueta) i Bergen 

  Halvorsen, Lene Synnøve (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;28, Chapter, 2023-12)
  Ved arkeologiske utgravninger i regi av NIKU ved Katedralskolen (Katten) i Kong Oscars gate i 2018, ble det blant annet funnet rester av en brønn, en gammel kistemur, bygninger, samt spor etter tidligere gateløp. Jordprøver ...
 • Universitetsmuseet og ikonkunsten 

  Von Achen, Henrik (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;28, Chapter, 2023-12)
  Ikoner var aldri noe Bergens Museum satset på å samle inn. Som del av nasjonsbyggingen var man i hovedsak interessert i norsk kulturarv, og orienteringen gikk derfor naturlig nok mot den vestlige tradisjon, også innen ...
 • Om Leiv Eiriksson, norrøn mytologi, vitenskap og våre samlinger fra "Amerikas Oldtid" 

  Rio, Knut (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;28, Chapter, 2023-12)
  Sist vinter oppstod det en interessant diskusjon rundt det kjente maleriet til Christian Krogh, «Leiv Eiriksson oppdager Amerika». Det nasjonalromantiske maleriet kom i søkelyset til det nye nasjonalmuseet i hovedstaden, ...
 • Huler og hellere i Vestland fra eldre steinalder til middelalder 

  Bergsvik, Knut Andreas (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;28, Chapter, 2023-12)
  Allerede på 1700-tallet fattet antikvarene interesse for huler og hellere i Norge, først som naturfenomen, men etter hvert også som steder der det var gamle spor etter mennesker. Denne interessen fortsatte gjennom faghistorien, ...
 • I Olov Hedbergs fotspor: Plantenes evolusjon i det afrikanske høyfjellet 

  Gehrke, Berit; Brochmann, Christian; Kandziora, Martha; Popp, Magnus; Gizaw, Abel; Pirie, Michael D. (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;28, Chapter, 2023-12)
  Floraen i det tropiske afrikanske høyfjellet er spektakulær og rik på endemiske (stedegne) arter, og ikke minst er forekomstene av plantearter ekstremt fragmentert på grunn av lange avstander mellom de enkelte fjellene ...
 • Amanuensis i botanikk Astrid Karlsen - en bemerkelsesverdig karriere for ei kvinne fra bygda 

  Karlsen, Asbjørn (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;28, Chapter, 2023-12)
  For vel 100 år siden (1922) fikk Astrid Karlsen stilling som amanuensis ved Bergens Museum og ble den første kvinne i en fast vitenskapelig stilling i botanikk ved museet. På denne tiden var en slik akademisk løpebane ...
 • Jørgen Brunchorst (1862-1917) - mannen som anla Muséhagen 

  Jørgensen, Per Magnus (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;28, Chapter, 2023-12)
  I år da man markerer Muséhagens 125 års jubileum, kan det passe å se litt nærmere på mannen som bygde hagen, og som likeledes kom til å få stor betydning for museets utvikling. Han var den planteinteresserte bergensgutten ...
 • Reisa som skapte eit museum - Christie si utenlandsreise i 1823 

  Aslaksen, Knut Olav (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;28, Chapter, 2023-12)
  St. Hanskvelden for 200 år sidan, 24. juni 1823, legg ei skute frå kai i Bergen. Om bord står ein snautt 45 år gamal mann og ser mot land. På alle nes og knausar brenn det bål som om heile byen helsar den reisande som no ...
 • Historikerens fortvilelse og heraldikerens glede - Universitetsmuseets seglsamling 

  Von Achen, Henrik (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;27, Chapter, 2022-12)
  I forbindelse med at Bergens Museum i 1831 ervervet en runestein fra Sogn, slo museets direksjon fast et prinsipp som fremdeles er aldeles utmerket for et universitetsmuseum. Når museet nå hadde fått en gjenstand inn i ...
 • Med mennesketenner i setet - kubbestolens arkeologi 

  Årrestad, Kari Klæbo (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;27, Chapter, 2022-12)
  Den blir i dag sett på som litt grotesk, kubbestolen i bygdeutstillingen på «Historisk Museum». Hva er det som gjør at skoleungdom gjerne utbryter «Æsj!» og trekker seg unna når de ser stolen, mens eldre nikker gjenkjennende ...
 • Hvordan nye metoder gir oss ny viten – bruk av in situ kosmogene nuklider i geofag 

  Linge, Henriette; Evje, Lars (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;27, Chapter, 2022-12)
  Innen mange fagfelt er det essensielt å kunne estimere tidspunkt for, og varighet og hyppighet av hendelser. For å kunne rekonstruere hendelsesforløp i fortiden er det grunnleggende å kunne organisere hendelser i riktig ...
 • Gullringen fra Fosse, Strandebarm 

  Hansen, Gitte; Wrigglesworth, Melanie (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;27, Chapter, 2022-12)
  Sommeren 2021 fant Lars Haukås en fingerring av gull da han var i gang med dreneringsarbeid på Fosse i Strandebarm i Kvam herad. Med gravemaskin var det gravd en 50–60 cm dyp grøft langs en jordvei som fører ned til ...
 • Er det ekte? – Objektet og røyndomen 

  Gardar, Helge (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;27, Chapter, 2022-12)
  Det går få dagar på eit museum utan at nokon peikar på eit utstillingsobjekt og spør: “Er den ekte?” Sjølv om spørsmålet ofte kan verke banalt, er det sjeldan enkelt å vite kva svaret skal vere. I nokre samanhengar kan ein ...

View more