• Universitetsmuseet og publikum 

   Von Achen, Henrik (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;24, Chapter, 2019-12)
   Da Universitetet i Bergen ble opprettet, var regjeringen tydelig på at det nye universitetet var bygget på og skulle videreføre aktivitetene til Bergens Museum. I tillegg til at universitetet, i likhet med Universitetet i ...
  • Vegetasjonshistorie, tverrvitskap og naturmangfald 

   Hjelle, Kari Loe (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;24, Chapter, 2019-12)
   Nyleg vart FNs rapport om naturmangfaldet i verda lagt fram. Den syner ei faretruande utvikling, der artar og naturtypar forsvinn i stadig raskare tempo. På landjorda er endra arealbruk sett som den viktigaste årsaka, der ...
  • Inn i Naturen: populærvitenskapelige formidlingshistorier 

   Paasche, Marianne; Søndenå, Ola (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;24, Chapter, 2019-12)
   «Det går en rød tråd fra skjelettene i hvalsalen på Naturhistorisk museum, via Fridtjof Nansens banebrytende studier av slimålens nerveceller til dagens fremragende geobiologiske dypvannsforskning. Fra Armauer Hansens ...
  • Utstillingen «Vikingskatten – de stjålne gjenstandene» 

   Årrestad, Kari K. (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;24, Chapter, 2019-12)
   Universitetsmuseet i Bergen ble utsatt for et tyveri i august 2017. Viktige arkeologiske gjenstander fra forhistorien, hovedsakelig fra vikingtiden, ble stjålet. Av de 400 gjenstandene som ble tatt, kom om lag 300 tilbake. ...
  • En samling blir til - om innsamling av hesteskjeletter ved Bergens Museum 

   Hufthammer, Anne Karin (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;24, Chapter, 2019-12)
   I årene 1914–16 undersøkte professor Haakon Shetelig steinalderboplassen på Ruskeneset i Fana. Foruten oldsaker kom det for dagen et stort beinmateriale, både av fugl, fisk og pattedyr. Mer enn 5000 bein og beinfragmenter ...
  • "Den siste lofothesten": Var det helt sant? 

   Årrestad, Kari K. (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;24, Chapter, 2019-12)
   Lofothesten er blitt et viktig utstillingsobjekt ved Universitetsmuseet i Bergen. Den har vært utstilt hos oss i mange tiår og har blitt et symbol for museet. Hvordan har tidligere undersøkelser og fortolkninger påvirket ...
  • Fra enkeltgjenstander til stordata - løsfunn fra steinalder i Hordaland 

   Bergsvik, Knut Andreas; Aksdal, Jostein (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;24, Chapter, 2019-12)
   Etter at Bergens Museum ble etablert i 1825, begynte det å komme inn arkeologiske gjenstander fra distriktene. De var som regel funnet av bønder og jordarbeidere, og var videreformidlet av museets støttespillere, som ofte ...
  • Dagens klima- og breforsking – med røter tilbake til dei første breforskarane 

   Nesje, Atle (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;24, Chapter, 2019-12)
   Høgare temperaturar, minkande brear, mindre sjøis i Arktis og stigande globalt havnivå på grunn av smelting av is på land, har gjort studiar av brear, iskapper og innlandsisane på Grønland og i Antarktis meir aktuelle enn ...
  • Hovlandshagen på Bømlo - steinalderarkeologi i 100 år 

   Linge, Trond Eiliv (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;24, Chapter, 2019-12)
   I 2018 og 2019 har arkeologar fra Universitetsmuseet vore attende i Hovlandshagen på Bømlo. Her har vi grave side om side med utgravingsfelt som vart undersøkte for snart 100 år sidan. Staden er eit viktig referansepunkt ...
  • Draumen om straumen 

   Østerhus, Svein (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;24, Chapter, 2019-12)
   I 100 år hadde oseanografane drøymt om å kunne måle kor mykje masse og varme som Golfstraumen transporterer fra Nord-Atlanteren til dei nordiske hava og vidare til Arktis. Den Norske Atlanterhavsstraumen, vår "Golfstraum", ...
  • Kvalane under taket 

   Aslaksen, Knut Olav (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;24, Chapter, 2019-12)
   I over hundre og femti år har det hengt skjelett av kvalar under taket på  Naturhistorisk museum i Bergen. Har du nokon gong tenkt over kvifor? Kva fekk ein til å byggja eit hus som kunne romma titals av verdas største ...
  • Kolonitidens lange røtter og den samiske samlingens aktualitet i dag 

   Boekraad, Marie Doeke; Rio, Knut (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;24, Chapter, 2019-12)
   I vår samling av samisk kulturarv ved Universitetsmuseet i Bergen har vi gjenstander som ble innkjøpt til museet fra 1825 og frem til 1917. De rundt fem hundre gjenstandene vitner om flere av de mest avgjørende hendelser ...
  • Klimavarsling - en arv etter Nansen. Pionerene Fridtjof Nansen og Bjørn Helland-Hansen fikk rett: Endringer i hav og klima kan varsles. 

   Årthun, Marius; Eldevik, Tor; Onarheim, Ingrid Husøy (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;24, Chapter, 2019-12)
   Vi nordmenn er kjent for å være over gjennomsnittlig opptatt av været, og værvarselet styrer ofte våre aktiviteter og helge- planer. Industri og næringsliv tar også avgjørelser basert på informasjon om fremtidens vær og ...
  • Et ikon i de levende samlingene 

   Eriksson, Torsten; Smedmark, Jenny; Salvesen, Per Harald (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   På Muséplassen, foran en av de mest kjente bygningene i Bergen, «Bergen Museum», nå Universitetsmuseet i Bergen, Naturhistorie, står et bemerkelsesverdig tre. Det ble plantet høsten 1998 i forbindelse med Muséhagens ...
  • Gaming i romertid - makt og spill i eldre romertid 

   Ramstad, Morten (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   I april 2020 undersøkte arkeologer ved Universitetsmuseet ei gravrøys fra eldre jernalder på Ytre Fosse i Alver. På forhånd var våre forventninger ikke de aller største, røysa var både unnselig og framstod som delvis skadet. ...
  • En liten komse - om tingenes skjebne i historiefortellinger 

   Årrestad, Kari Klæbo (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   Unnselige dagligdagse gjenstander, ikke minst gjenstander fra barnekulturen, er underrepresentert i museenes samlinger. Et eksempel på en slik gjenstand er den lille lekekomsen som dukket opp hos en brukthandler i Sør-Sverige ...
  • En bergenser i Shanghai 

   Rio, Knut Mikjel (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   I utstillingen i 4. etasje på Kulturhistorie har vi for tiden utstilt noen av våre mest spektakulære etnografiske gjenstander. Disse gjenstandene i montrene har vært vitner til spennende historiske hendelser og personlige ...
  • Fragmenter av historier - et bronsealderfunn fra Veum 

   Anfinset, Nils (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   «At denne lille fjelddal dog er meget gammel bygd, sees også af det smukke fund (B. M. 3295) "fra en meget tidlig del af bronsealderen, som gjordes der i 1878.» Denne beskrivelsen finner vi om et funn fra eldre jernalder ...
  • En byhistorie i kleber 

   Aslaksen, Knut Olav; Jansen, Øystein James (Årbok for Uiversitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   Naturhistorisk museum prydes av 62 løvehoder. Rehabiliteringen av bygningen avdekket, under sju lag med maling, at løvehodene på midtbygget fra 1865 var hogd i kleberstein, mens hodene på fløyene fra 1898 var støpt i betong. ...
  • Nansens og Armauer Hansens mikroskoper 

   Bock, Ortwin; Helle, Karen (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   To av de mest betydningsfulle bidragene i histologiens historie kom fra Bergen i siste halvdel av det nittende århundre. Etter tre år som assistentlege ved Lungegaardens sykehus oppdaget nemlig Gerhard Henrik Armauer Hansen ...