• Universitetsmuseet og publikum 

   Von Achen, Henrik (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;24, Chapter, 2019-12)
   Da Universitetet i Bergen ble opprettet, var regjeringen tydelig på at det nye universitetet var bygget på og skulle videreføre aktivitetene til Bergens Museum. I tillegg til at universitetet, i likhet med Universitetet i ...
  • Vegetasjonshistorie, tverrvitskap og naturmangfald 

   Hjelle, Kari Loe (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;24, Chapter, 2019-12)
   Nyleg vart FNs rapport om naturmangfaldet i verda lagt fram. Den syner ei faretruande utvikling, der artar og naturtypar forsvinn i stadig raskare tempo. På landjorda er endra arealbruk sett som den viktigaste årsaka, der ...
  • Inn i Naturen: populærvitenskapelige formidlingshistorier 

   Paasche, Marianne; Søndenå, Ola (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;24, Chapter, 2019-12)
   «Det går en rød tråd fra skjelettene i hvalsalen på Naturhistorisk museum, via Fridtjof Nansens banebrytende studier av slimålens nerveceller til dagens fremragende geobiologiske dypvannsforskning. Fra Armauer Hansens ...
  • Utstillingen «Vikingskatten – de stjålne gjenstandene» 

   Årrestad, Kari K. (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;24, Chapter, 2019-12)
   Universitetsmuseet i Bergen ble utsatt for et tyveri i august 2017. Viktige arkeologiske gjenstander fra forhistorien, hovedsakelig fra vikingtiden, ble stjålet. Av de 400 gjenstandene som ble tatt, kom om lag 300 tilbake. ...
  • En samling blir til - om innsamling av hesteskjeletter ved Bergens Museum 

   Hufthammer, Anne Karin (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;24, Chapter, 2019-12)
   I årene 1914–16 undersøkte professor Haakon Shetelig steinalderboplassen på Ruskeneset i Fana. Foruten oldsaker kom det for dagen et stort beinmateriale, både av fugl, fisk og pattedyr. Mer enn 5000 bein og beinfragmenter ...
  • "Den siste lofothesten": Var det helt sant? 

   Årrestad, Kari K. (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;24, Chapter, 2019-12)
   Lofothesten er blitt et viktig utstillingsobjekt ved Universitetsmuseet i Bergen. Den har vært utstilt hos oss i mange tiår og har blitt et symbol for museet. Hvordan har tidligere undersøkelser og fortolkninger påvirket ...
  • Fra enkeltgjenstander til stordata - løsfunn fra steinalder i Hordaland 

   Bergsvik, Knut Andreas; Aksdal, Jostein (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;24, Chapter, 2019-12)
   Etter at Bergens Museum ble etablert i 1825, begynte det å komme inn arkeologiske gjenstander fra distriktene. De var som regel funnet av bønder og jordarbeidere, og var videreformidlet av museets støttespillere, som ofte ...
  • Dagens klima- og breforsking – med røter tilbake til dei første breforskarane 

   Nesje, Atle (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;24, Chapter, 2019-12)
   Høgare temperaturar, minkande brear, mindre sjøis i Arktis og stigande globalt havnivå på grunn av smelting av is på land, har gjort studiar av brear, iskapper og innlandsisane på Grønland og i Antarktis meir aktuelle enn ...
  • Hovlandshagen på Bømlo - steinalderarkeologi i 100 år 

   Linge, Trond Eiliv (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;24, Chapter, 2019-12)
   I 2018 og 2019 har arkeologar fra Universitetsmuseet vore attende i Hovlandshagen på Bømlo. Her har vi grave side om side med utgravingsfelt som vart undersøkte for snart 100 år sidan. Staden er eit viktig referansepunkt ...
  • Draumen om straumen 

   Østerhus, Svein (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;24, Chapter, 2019-12)
   I 100 år hadde oseanografane drøymt om å kunne måle kor mykje masse og varme som Golfstraumen transporterer fra Nord-Atlanteren til dei nordiske hava og vidare til Arktis. Den Norske Atlanterhavsstraumen, vår "Golfstraum", ...
  • Kvalane under taket 

   Aslaksen, Knut Olav (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;24, Chapter, 2019-12)
   I over hundre og femti år har det hengt skjelett av kvalar under taket på  Naturhistorisk museum i Bergen. Har du nokon gong tenkt over kvifor? Kva fekk ein til å byggja eit hus som kunne romma titals av verdas største ...
  • Kolonitidens lange røtter og den samiske samlingens aktualitet i dag 

   Boekraad, Marie Doeke; Rio, Knut (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;24, Chapter, 2019-12)
   I vår samling av samisk kulturarv ved Universitetsmuseet i Bergen har vi gjenstander som ble innkjøpt til museet fra 1825 og frem til 1917. De rundt fem hundre gjenstandene vitner om flere av de mest avgjørende hendelser ...
  • Klimavarsling - en arv etter Nansen. Pionerene Fridtjof Nansen og Bjørn Helland-Hansen fikk rett: Endringer i hav og klima kan varsles. 

   Årthun, Marius; Eldevik, Tor; Onarheim, Ingrid Husøy (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;24, Chapter, 2019-12)
   Vi nordmenn er kjent for å være over gjennomsnittlig opptatt av været, og værvarselet styrer ofte våre aktiviteter og helge- planer. Industri og næringsliv tar også avgjørelser basert på informasjon om fremtidens vær og ...
  • Et ikon i de levende samlingene 

   Eriksson, Torsten; Smedmark, Jenny; Salvesen, Per Harald (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   På Muséplassen, foran en av de mest kjente bygningene i Bergen, «Bergen Museum», nå Universitetsmuseet i Bergen, Naturhistorie, står et bemerkelsesverdig tre. Det ble plantet høsten 1998 i forbindelse med Muséhagens ...
  • En liten komse - om tingenes skjebne i historiefortellinger 

   Årrestad, Kari Klæbo (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   Unnselige dagligdagse gjenstander, ikke minst gjenstander fra barnekulturen, er underrepresentert i museenes samlinger. Et eksempel på en slik gjenstand er den lille lekekomsen som dukket opp hos en brukthandler i Sør-Sverige ...
  • Et skipsforlis - og en gave til Bergens Museum 

   Nordby, Camilla (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   De kulturhistoriske samlingene ved Universitetsmuseet er en nær endeløs kilde til ny kunnskap og viten om svunne tider. Som oftest gir gjenstandene oss mer overordnet kunnskap om ulike skikker, stilarter, handel og ...
  • Gaming i romertid - makt og spill i eldre romertid 

   Ramstad, Morten (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   I april 2020 undersøkte arkeologer ved Universitetsmuseet ei gravrøys fra eldre jernalder på Ytre Fosse i Alver. På forhånd var våre forventninger ikke de aller største, røysa var både unnselig og framstod som delvis skadet. ...
  • En bergenser i Shanghai 

   Rio, Knut Mikjel (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   I utstillingen i 4. etasje på Kulturhistorie har vi for tiden utstilt noen av våre mest spektakulære etnografiske gjenstander. Disse gjenstandene i montrene har vært vitner til spennende historiske hendelser og personlige ...
  • Fragmenter av historier - et bronsealderfunn fra Veum 

   Anfinset, Nils (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   «At denne lille fjelddal dog er meget gammel bygd, sees også af det smukke fund (B. M. 3295) "fra en meget tidlig del af bronsealderen, som gjordes der i 1878.» Denne beskrivelsen finner vi om et funn fra eldre jernalder ...
  • En byhistorie i kleber 

   Aslaksen, Knut Olav; Jansen, Øystein James (Årbok for Uiversitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   Naturhistorisk museum prydes av 62 løvehoder. Rehabiliteringen av bygningen avdekket, under sju lag med maling, at løvehodene på midtbygget fra 1865 var hogd i kleberstein, mens hodene på fløyene fra 1898 var støpt i betong. ...