• Biskopsstaden Linköping 

      Tagesson, Göran (Universitetet i Bergen, Arkeologiske Skrifter (UBAS), Chapter; Peer reviewed, 2008)