• Cognitive impairment as a predictor of outcomes in SUD rehabilitation 

      Hetland, Jens (Doctoral thesis, 2024-04-05)
      Bakgrunn: Gjentatte studier har vist at forekomsten av svekket kognitiv fungering blant pasienter med rusmiddellidelser er høy og assosiert med svakere behandlingsutfall i rusbehandling. Identifisering av svekket kognitiv ...