• Ekphrasis et figura dans le texte michonien 

   Lagerwall, Sonja Cecilia (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Pierre Michon’s postmodern writing oscillates between the sacred and the simulacrum, the sensible and the intelligible. It prompts the reader’s immersion into the text in order to make literature a force that acts. The ...
  • Kor e alle k-ar hen? Variasjon mellom k- og v- i spørjeord blant bergenske barnehagebarn 

   Neteland, Randi; Selås, Magnhild; Gujord, Ann-Kristin Helland (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   Artikkelen presenterer ei undersøking av variasjon mellom k- og v- i framlyd av spørjeord blant bergenske barnehagebarn med norsk som første- og andrespråk. I undersøkinga er det brukt innsikter frå både sosiolingvistikk ...