• Filter bubbles in interdisciplinary Research: a Case study on climate and society 

   Mikki, Susanne; Al Ruwehy, Hemed Ali Hemed; Gjesdal, Øyvind Liland; Zygmuntowska, Marta (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   Purpose: The purpose of this paper is to compare the content of Web of Science (WoS) and Google Scholar (GS) by searching the interdisciplinary field of climate and ancient societies. The authors aim at analyzing the ...
  • Vitenskapelig publisering ved Universitetet i Bergen: Statistikk og indikatorer 2013 

   Aksnes, Dag W.; Mikki, Susanne (Nr 1, Research report, 2013-12-19)
   Publiserings- og siteringsdata er mye benyttet som resultatindikatorer på forskning. Grunnlaget for bruk av slike såkalte ”bibliometriske indikatorer” er at ny kunnskap – som er det prinsipielle mål med all grunnforskning ...