• «Why do some patients decline eating disorder treatment”? 

      Erstad, Maren Cecilie; Dahlsveen, Oda Dybvik (Master thesis, 2021-05-19)
      Spiseforstyrrelser er en alvorlig psykisk lidelse med betydelige negative konsekvenser. På tross av dette lar mange være å oppsøke behandling, takker nei til, eller dropper ut av behandling. Kvantitative studier har undersøkt ...