• Trauma-Focused Treatment in Psychosis: A Systematic Review 

      Galtung Døsvig, Sofie; Hellen, Iphigenia Helena Lorentzen; Liseth, Berit Eidem (Master thesis, 2022-12-15)
      Mennesker med psykoselidelse rapporter høye nivåer av tidligere traumer, og forekomst av post-traumatisk stresslidelse eller post-traumatisk stress (PTS) symptomer kan være forhøyet hos mennesker med psykoselidelse. Likevel ...