• Kvinners erfaring med vold i nære relasjoner - en kvalitativ studie 

      Hansen, Helene Kindle; Thorsnes, Tove (Master thesis, 2007-11-25)
      Den økende kunnskapen om vold i nære relasjoner har vist at kvinner utsatt for vold i parforhold, ikke er en homogen gruppe. Denne studien søker å belyse ulike aspekter ved det å leve med vold i familien, med utgangspunkt ...