• Pakkeforløp i psykisk helsevern: Et kritisk blikk 

      Hansen, Daniel; Onarheim, Jonas Tidemand (Master thesis, 2020)
      Pakkeforløp er blitt innført i Norge for å gi pasienter eller pårørende et mer omfattende og forutsigbart behandlingsforløp, uten unødvendig ventetid. Men oppfyller de målene som er skissert? Hensikten med studiet var å ...