Show simple item record

dc.contributor.authorSverreson, Julie Matilde Stenhammer
dc.date.accessioned2016-08-01T10:49:50Z
dc.date.available2016-08-01T10:49:50Z
dc.date.issued2016-05-17
dc.date.submitted2016-05-17eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/12369
dc.description.abstractIn a previous experiment, Stremme, Troland, and Johansson (2014) found that beginner learners of Norwegian also experience an effect of meaning related words in a primed lexical decision task. The study tested the effect of Norwegian prime words on English L2 speakers living in Norway, but originating from different countries. The results showed a strong, significant meaning priming effect for beginner learners (Stremme et al., 2014). The present study is a replication of this pilot study, controlling for two different L1 (rather than a common L2) and for target language proficiency. Target language proficiency was investigated through a vocabulary test. German and Spanish native speakers living in Norway were tested in a cross-linguistic primed lexical decision task. The test was designed to measure the priming effect of Norwegian prime words on L1 target words. An unprimed baseline was added to remove lexical effects (Stremme, 2015). The aim of the study was to investigate the connections between L1 and L2 in the mental lexicon of beginner learners, and examine how L1 might influence L2 learning. The hypotheses of the study are (1) Norwegian words will have a priming effect on L1 meaning related target words for beginner learners of Norwegian and (2) German L1 speakers will experience a stronger priming effect from Norwegian prime words than Spanish L1 speakers, as German is more closely related to Norwegian than Spanish is. The results show a significant priming effect of meaning related words (-19 ms) for the German L1 speakers [F(1,54.3)=6.15, p=0.02*]. However, no such effect was detected for the Spanish L1 speakers. This lends support to the hypotheses. The vocabulary test scores did not correlate with the priming effects, indicating a difference between implicit and explicit language knowledge, but for the German L1 speakers, a positive correlation between the reaction times and the vocabulary test scores was observed. The results indicate that (1) the German L1 beginner learners had already made a connection between the meanings of the words in their L1 and L2 in their mental lexicon, and that (2) the German L1 speakers have an advantage over Spanish L1 speakers in learning Norwegian. Further research is needed to investigate the effect of L1 and other previous L2 in learning a new language as an adult.en_US
dc.description.abstractI et tidligere eksperiment fant Stremme et al. (2014) at også nybegynnere i norsk opplevde en effekt av betydningsrelaterte ord i en primet leksikalsk avgjørelsesoppgave (lexical decision task). Studien testet effekten av Norske primeord på Engeske andrespråksbrukere, som bodde i Norge, men kom fra forskjellige land. Rsultatene viste en sterk, signifikant betydningsprimingeffekt for nybegynnere (Stremme et al., 2014). Denne studien er en replikasjon av den ovennevnte pilotstudien, som kontrollerer for to forskjellige førstespråk, i stedet for ett felles andrespråk, og nivå i målspråket. Nivået i målspråket ble undersøkt i en orforrådstest. Tyske og spanske morsmålsbrukere ble testet i en primet krysslingvistisk leksikalsk avgjørelses- oppgave. Oppgaven var utarbeidet for å måle primingeffektene av norske primeord på L1 målord. En uprimet baseline ble lagt til for å fjerne de leksikalske effektene (Stremme, 2015). Målet med studien var å undersøke forbindelsene mellom førstespråk og andrespråk i det mentale leksikon, og studere hvordan førstespråket kan påvirke andrespråkslæringen. Hypotesene i studien er (1) at norske ord vil ha en primingeffekt på betydningsrelaterte målord for nybegynnere i norsk, og (2) at tyske morsmålsbrukere vil oppleve en sterkere effekt enn spanske morsmålsbrukere, ettersom tysk er nærmere beslektet norsk enn spansk er. Resultatene viser en signifikant primingeffekt av betydningsrelaterte ord (-19 ms) for de tyske morsmålsbrukerne[F(1,54.3)=6.15, p=0.02*]. Ingen slike effekter ble funnet for de spanske morsmålsbrukerne. Resultatene fra orforrådstesten korrelerte ikke med primingeffektene. Dette peker mot en forskjell i implisitt og eksplisitt språkkunnskap. For de tyske morsmålsbrukerne ble det observert en positiv korrelasjon mellom reaksjonstider og resultater i orforrådstesten. Disse resultatene indikerer (1) at de tyske nybegynnerne allerede hadde knyttet sammen betydningene av ordene i førstespråket og andrespråket i deres mentale leksikon, og (2) at de tyske morsmålsbrukerne har en fordel overfor de spanske morsmålsbrukerne i å lære norsk. Videre forskning er nødvendig for å undersøke effekten av førstespråk og andre tidligere lærte andrespråk på læring av et nytt språk som voksen.en_US
dc.format.extent1397194 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isoengeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectpsycholinguisticseng
dc.subjectprimingeng
dc.subjectlexical decision taskeng
dc.subjectsecond language learningeng
dc.subjectbeginner learnerseng
dc.subjectGermaneng
dc.subjectSpanisheng
dc.subjectNorwegianeng
dc.titlePriming adult beginner learners: A study of cross-linguistic lexical priming in German and Spanish learners of Norwegianeng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMaster i Lingvistikk
dc.description.localcodeMAHF-LING
dc.description.localcodeLING350
dc.subject.nus711727eng
fs.subjectcodeLING350


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record